Blue Whiting

Colour: blue-grey on the back, paler on the sides, shading to white on the belly. Sometimes a small dark blotch at base of pectoral fin.

Oceanic and benthopelagic over the continental slope and shelffrom 150 to more than 1000 m, but more common at 300-400 m. Migrates in summer, after spawning, to the North (Faeroes, E. Iceland and Norway) and back to the spawning areas in January-February. Also makes daily vertical migrations: surface waters at night and near the bottom during the day. Reaches its first maturity at 3 years of age. Sex ratio varies geographically: 35% males – 65 females in Iceland; 46% males – 54% females in the Faeroes; 41% males – 59 females in W. Scotland; 42% males – 58% females in the Tuscan archipelago. From February to June, 6 000 to 150 000 eggs are laid, the major spawning grounds being the western UK Islands, but also off Portugal, Bay of Biscay, Faeroes, Norway and Iceland, above the continental shelf. Growth is fast: 1 year = 16 cm; 5 years = 27 to 29 cm; 10 years = 29 to 34 cm. Females are usually larger than males. Maximum age is 20 years (45 cm).Feeds mostly on small crustaceans, also prey on small fish and cephalopods.

  • Trim: HGT (Headed, Gutted, Tail off)
  • Freezing: ship frozen / land factory frozen

Related articles

Sardinėlė

Būriuojasi pakrančių vandenyse, besidriekiančiuose nuo pat kranto iki šelfo krašto. Sardinėlės pirmenybę teikia skaidriam, sūriam vandeniui žemesnės nei 24 C temperatūros. Jaunikliai dažniausiai pasilieka neršimo vietose, bet kai subręsta prisijungia prie suaugusiųjų grupių atviroje jūroje. Sardinėlės labai linkę migruoti, dažnai jos pakyla į paviršių naktį ir vėl nejučia pradingsta.Maitinasi pagrinde zooplanktonu, ypatingai Copepodu. Jaunikliai maitinasi […]

Learn More

Horse Mackerel

The Atlantic horse mackerel, Trachurus trachurus is a species of mackerel in the family Carangidae. It gets its common name from the legend that other smaller species of fish could ride on the back of it over great distances. Other common names include common scad, maasbanker, pollock, scad, saurel, rough scad. The Atlantic horse mackerel […]

Learn More

Atlanto Skumbrė

Atlanto skumbrė priskiriama Epilaginių ir Mesodemersalinių rūšiai, gausiausiai aptinkama šaltuose ir vidutinio klimato šelfo regionuose. Atlanto skumbrės būriuojasi pagal dydį.Jos peržiemoja gilesniuose vandenyse, tačiau labiau priartėja prie kranto pavasarį, kai vandens temperatūra svyruoja tarp 11 ° ir 14 ° C. Dvi atskiros populiacijos, mažai ar visiškai nesusiduriančios tarpusavyje,visgi egzistuoja Šiaurės Vakarų ir Šiaurės Rytų Atlanto […]

Learn More